Logo_C98M81Y0K0

Kurser och föreläsningar

Familjerätt
Advokat Eva Kornhall föreläser en del främst inom Familjerättens område, t ex hos Atsub och olika kvinnojourer. Se t ex Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) konferensen "Vårdnadstvisten - med barnet i fokus?"

Eva Kornhall har även deltagit i ett seminarium med temat "När pappa slår mamma - om barnets verklighet" arrangerat av ROKS med psykolog Anna Norlén . Film från seminariet ligger ute på http://tvalmedalen.se/5329. 

Den 23 november 2016 medverkade Eva Kornhall som paneldeltagare på en konferens med temat "Våld och vårdnad". Konferensen handar bl.a. om att domstolarna blivit alltmer ”pappavänliga” och tar mindre hänsyn till våld som förekommit i relationen.

Den 16 februari föreläste Eva Kornhall tillsammans med Eva Diesen på ROKS konferens om våld och vårdnadstvister.

Den 26 april kommer Eva att Föreläsa för landstingspersonal "våldsoffrets röst i rättsprocessen - vad kan vårdpersonal göra för att stötta offer för våld och deras anhöriga?

Vill du ha en kurs?
Om ni är intresserade av att höra mer och har ett behov av vidareutbildning inom er verksamhet kan vi skräddarsy en kurs som motsvarar det behov ni har.

Filmer

Advokat Eva Kornhall har medverkat i några av de filmer som kanal 24, www.kanal24.info har gjort.

"Advokat i barnens tjänst"
 

"Vem lyssnar på Ella?"
 

Haverikommission

Advokat Eva Kornhall har fått förtroendet att sitta med i Tryggare Sveriges Haverikommission. En expertgrupp med uppgift att granska varje enskilt fall av dödligt våld mot kvinnor. Syftet är att kartlägga och reda ut hur olika aktörer har agerat och därmed lära av eventuella misstag.

Expertgruppen består av:
Inger Olsson, Socionom
Angela Beausang, ordförande Roks
Karl-Åke Pettersson, jurist och f.d. polischef
Magnus Lindgren, kriminolog, fil.dr. i psykologi
Per-Åke Åkesson, f.d. kriminalkommissarei och Sveriges mest erfarne mordutredare
Christer Nyberg, f.d. kriminalkommissarie och studierektor på PHS
Peter Strandell, leg. psykolog och Sveriges ledande personsäkerhetsexpert
Eva Kornhall, advokat
Sören Sanz, vårdadministratör Södersjukhuset