Logo_C98M81Y0K0

Första blogginlägget 

Advokatfirman Kornhall stöttar feministisk juristförening

Det har startats en feministisk juristförening i Uppsala vilket är ett mycket lovvärt initiativ av några juriststudenter i staden. Man har tröttnat utbildningens oförmåga att problematisera juridik ur ett genusperspektiv. När inte ens en temaföreläsning om våld i nära relationer infriade förhoppningarna om att den skulle leda till en givande diskussion bestämde sig några studenter för att ta tag i frågan. De bildade en förening med syfte att fungera som plattform för att problematisera och diskutera juridik ur ett genusperspektiv. Målet är också att kunna påverka juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Det här är frågor som måste lyftas. Om vi tittar på frågan om våld i nära relationer, som självklart kan drabba både män och kvinnor, men framförallt drabbar kvinnor och barn är det oerhört viktigt att framtidens jurister och alla andra som möter dess offer åtminstone har grundläggande kunskaper i ämnet.

I mitt arbete i Tryggare Sveriges kommission som utreder dödligt våld mot kvinnor ser jag gång på gång exempel på kvinnor som borde ha varit i livet idag om varningsklockor hade börjar ringa i tid hos de myndighetspersoner som varit inblandade på olika sätt. En dödad kvinna ger på sin höjd en liten notis i dagspressen men bakom dessa notiser står moderlösa barn som kanske t o m har sett på när deras mamma dödats. Det senaste exemplet är nu i Uppsala där det efter ett larm var ett litet barn som öppnade dörren för polisen som kunde konstatera att barnet lämnats ensamt med den mördade mamman. Det har funnits mål om nolltolerans för dödsoffer i trafiken, varför inte tillämpa samma tankesätt i den här frågan?

Det är dags att lyfta dessa så viktiga frågorna och vi på Advokatfirman Kornhall kommer att stötta den nybildade föreningen och uppmanar våra kollegor i Uppsala att göra detsamma!