Logo_C98M81Y0K0

Medarbetare

Unt-foto Unt-foto

Advokat
Eva Kornhall

 

Eva började läsa juridik p g a ett stort socialt intresse och har arbetat som behandlingsassistent och haft storfosterhem. Efter studierna har hon dels arbetat som studievägledare på Juridicum, anställd på institutionen mellan 1989-1995, där hon var med och "skapade" den nya utbildningen, dels suttit ting i Uppsala för att sedan börja på advokatbyrå i Uppsala.

 

Med anledning av en önskan att kunna renodla de rättsområden som ligger henne varmast om hjärtat och för att kunna anställa duktiga medarbetare med intresse för såväl civilrätt som förvaltningsrätt valde hon att starta upp en helt ny advokatbyrå.


Eva har stor erfarenhet av processande såväl på det civilrättsliga området som i ärenden hänförliga till förvaltningsrätten. Det har dessutom blivit en hel del brottmål genom åren när tiden så har medgivit det eller när någon av hennes klienter har behövt det. Eva Kornhall har medverkat som expert i SVT:s Ponnyakuten,  Hippson, Tidningen Ridsport m.m.


Personlig presentation
Vid sidan om mitt arbete är jag engagerad inom ridsporten, främst dressyr, och har ett brett kontaktnät som kommer väl till pass i ärenden som har anknytning till hästbranschen. Det kan vara allt från att skriva avtal vid köp eller försäljning till att biträda vid tvist men också fastighetsfrågor eller annat som har med hästföretagandet att göra. Som entrepenör i hästbranschen har man många strängar på sin lyra och jag uppskattar att vara "husadvokat" åt mina klienter. Det kan handla om allehanda fastighetsrättsliga frågor, delägaravtal och andra frågor som berör småföretagare.


Mitt engagemang i frågor som berör barn och ungdomars rättsäkerhet, t ex deras rätt att få komma till tals i alla frågor som berör dem, har lett till att jag bl a har varit med och arbetatat för att stärka barns rättssäkerhet. Jag föreläser en del inom det Familjerättesliga området och även för landstings- och socialtjänstpersonal avseende våld i nära relationer, anmälningsplikt vid oro för barn mm.


Jag är av Handelskammaren i Stockholm utbildad och diplomerad styrelseledamot.

 

Som den tävlingsmänniska jag är, som älskar utmaningen i att angripa och analysera ett juridiskt problem, tror jag mig kunna lova ett starkt engagemang i just Ditt ärende.

 

Advokat
Kerstin Thor


Kerstin har har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet och avlade sin examen 2014. Under utbild-ningen läste hon fördjupnings-kurser inom företagsbeskatt-ning och mervärdesskatt. Sedan 2013 har hon arbetat vid Förvaltningsrätten i Uppsala med bl.a. offentlig upphandling och mål enligt tvångslagstiftningarna för barn, missbrukare och psykiatri.
 
Innan hon slog in på juristbanan har hon arbetat inom det privata näringslivet och med arbetsrätt.
 
Kerstin kommer förutom att biträda företag även att arbeta med upphandlingsmål, familjerätt, migrations-rätt och offentligt rätt . Hon tar även gärna emot uppdrag som bodelningsförrättare och boutrednings-man, offentligt biträde, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Advokat
Ida Kornhall


Ida tog sin examen vid  Uppsala universitet 2016. Under utbildningen läste hon fördjupningskurser inom straff- och straffprocessrätt samt barnrätt.

Ida åtar sig uppdrag inom familjerätt, även ekonomisk familjerätt, migrationsrätt och offentlig rätt samt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.