Logo_C98M81Y0K0

BROTTMÅL

Vi biträder som målsägandebiträden, särskilt fridsbrott mot kvinnor och barn, och som särskild företrädare för barn.

Advokaterna åtar sig även offentliga försvar.

Om du vill välja oss ska du uppge det tidigt i processen.