Logo_C98M81Y0K0

FAMILJERÄTT

Vi biträder som ombud vid alla tvister hänförliga till familjerätt såsom

  • äktenskapsskillnad
  • bodelning
  • vårdnad
  • barns boende
  • umgänge
  • underhåll till barn 
  • frågor som rör arv
  • bouppteckningar

Ni kan även kontakta oss för hjälp med upprättande av t ex gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.
 
Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän.