Logo_C98M81Y0K0

HÄSTJURIDIK

Vi har särskild kompetens i juridiska frågor hänförliga till hästnäringen och anlitas ofta som ombud i tvister och biträder dessutom såväl vid köp som försäljning av hästar.

Vi tillhandahåller färdiga avtal gällande hästköp m.m.

Att tänka på vid köp och försäljning av häst

Som säljare:
Var noga med att informera om allt Du känner till om hästen. Det är vanligt att hästen har en svag punkt och vet köparen om detta och hur hästen bör tas om hand kan man undvika många framtida problem, inte minst för hästen. Många tvister upptstår när någon känner sig lurad. Var också noga med att informera om träningsupplägg m.m. så att hästen får en så mjuk övergång till sitt nya hem som möjligt. Mycket kan hända när en häst byter miljö, ryttare, underlag, foder och utrustning. 

Som köpare: 
Tänk igenom vilken kravlista Du har avseende den nya hästen och avvik inte från denna. Kontrollera säljaren om det är möjligt. En seriös hästhandlare är ofta bättre än en okänd privatperson. Se till att hästen besiktigas ordentligt av en rutinerad hästveterinär. 

Om man funderar på att använda standardkontrakt, var noga med att Du förstår allt och var noga med allt att stryka över det som inte är aktuellt så inget kan fyllas i efterhand. Kryssa inte i något Du inte förstår, då är det bättre att skriva ett eget avtal.

Om det visar sig att det är något fel på den nya hästen är det väldigt viktigt att Du omgående reklamerar till säljaren och att Du bekräftar detta skriftligen, via mail eller SMS. En första s.k. neutral reklamation behöver inte innehålla detaljer utan det räcker med information om att det finns misstankar om fel och att detta kommer utredas vidare. Senare när man vet vad det är för fel skall man självklart informera även om detta och då samtidigt göra klart vilken påföljd man vill göra gällande, t.e.x. prisavdrag eller hävning av köpet.  

Konsument eller näringsidkare
Skillnaden på köp från annan privatperson eller en näringsidkare är betydande. Man måste reklamera omgående vid köp enligt köplagen och har minst två månader på sig enligt konsumentköplagen. En annan skillnad är att det är en s.k. omvänd bevisbörda i sex månader när man köper från en näringsidkare. Säljaren måste då, om det har konstaterats ett fel, bevisa att detta fel inte fanns vid försäljningen. Något som är svårt att göra i efterhand. 

Försäkring
Undvik att byta försäkringsbolag då det annars finns risk för att bolaget hävdar att felet fanns vid införsäkringen och då får man inte ut någon ersättning.