Logo_C98M81Y0K0

MIGRATIONSRÄTT

Vi erbjuder juridisk rådgivning och åtar oss förordnanden som offentliga biträden i samband med till exempel ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt ansökan om medborgarskap i Sverige.

I de flesta mål inom migrationsrätten utser Migrationsverket ett offentligt biträde som har till uppgift att se till att den enskildes rättigheter respekteras och att denne får komma till tals under processen.

Vi hjälper självklart även till med frågor som rör familj- och anhöriginvandring, liksom vid behov av hjälp i samband med beslut om avvisning, utvisning eller återkallelse av uppehållstillstånd.

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden.