Logo_C98M81Y0K0

OFFENTLIG UPPHANDLING

Advokatfirman Kornhall biträder såväl myndigheter, övriga offentliga aktörer och statliga bolag, upphandlande enheter och anbudslämnare vid frågor som berör offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Genom att anlita Advokatfirman Kornhall kan aktörer inom upphandlingsområdet få hjälp i upphandlingsprocessen.

Myndigheter och offentliga aktörer kan få hjälp med att utforma förfrågningsunderlaget och företag kan få hjälp med att utforma anbud.

Vid tvist kan vi bistå med hjälp under överprövnings-processen. LOU uppfattas ofta som svårt att överblicka och följa. Genom att anlita oss får Ni kompetent rådgivning och kan således känna Er tryggare i processen.